Aktualności

Nabór wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe do 15.04.2023 r.

[ 2023-01-03 ]
Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Opatówek od dnia 2 stycznia 2023 r. rozpoczęła nabór wniosków o wskazany w ww. ustawie zakup paliwa stałego na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. 
Ostateczny termin złożenia wniosku do 15.04.2023 r.
Do dokonania zakupu preferencyjnego będzie uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 z późn.zm.) lub dokonała wpisu głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB (w przypadku, gdy nie złożyła wniosku o dodatek węglowy).

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 - mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, umożliwia przeniesienie niewykorzystanego w 1. okresie zapotrzebowania na następny okres. W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres (tj. od 1 stycznia 2023 r.).

Przypominamy, że w ofercie jest węgiel typu: groszek (od 0,8cm do 3,00cm), orzech (od 2,5cm do 8,00cm) oraz miał (od 0,1cm do 3,00cm) w cenie 1 750,00 zł brutto za tonę (bez względu na rodzaj kupowanego sortymentu opału). Cena zakupu nie obejmuje transportu węgla do gospodarstwa domowego i ewentualnego workowania.

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych należy składać w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek - pok. nr 3 (parter) w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - ePUAP (wniosek winien opatrzony być kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Mieszkaniec może złożyć wniosek co najwyżej 2 razy - po jednym wniosku na dwa okresy określone w Rozporządzeniu (tj. do 31.12.2022 r. i do 30.04.2023 r.)

Wzór wniosku dostępny jest do pobrania elektronicznie (w załączniku) oraz bezpośrednio w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. (62) 76-18-080 wew. 58.

Dokumenty do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

maj - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 [ 10 ] 11 [ 12 ]
13 14 [ 15 ] 16 17 [ 18 ] 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek