Opłaty i terminy płatności


Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać kwartalnie bez wezwania w następujących terminach:

I kwartał - do 31 marca

II kwartał - do 30 czerwca
III kwartał - do 30 września
IV kwartał - do 31 grudnia

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
• 30,00 zł za osobę na miesiąc w przypadku zbiórki odpadów w sposób selektywny
• 120,00 zł za osobę na miesiąc w przypadku niezrealizowania obowiązku selektywnej zbiórki (notoryczne nie zbieranie odpadów w podziale na poszczególne frakcje odpadów)

Zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1,50 zł/os./m-c dla nieruchomości jednorodzinnych - kompostujących bioodpadym stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.
Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w wysokości 2,00 zł na miesiąc od każdego mieszkańca.

Przedmiotowe zwolnienie ma charakter fakultatywny – nie jest naliczane „z urzędu”.
- zainteresowane ulgą rodziny wielodzietne muszą dostarczyć do urzędu deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi podpisaną przez właściciela nieruchomości,
- złożyć stosowne oświadczenie u administratora/zarządcy/właściciela budynku wielolokalowego.

Opłatę należy uiszczać na rzecz Gminy Opatówek, bez dodatkowego wezwania. Opłat można dokonać w kasie urzędu bądź na indywidualny nr konta.

Każdy płatnik otrzymał swój indywidualny numer rachunku bankowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kalendarz wydarzeń

maj - 2023
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
1 2 3 4 [ 5 ] 6 [ 7 ]
8 9 10 11 [ 12 ] 13 14
15 16 17 18 19 [ 20 ] 21
22 23 24 25 26 [ 27 ] 28
29 30 31        
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityka prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym opatowek.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies zaznacz "checkbox" i kliknij przycisk "Zgadzam się" poniżej     *